Schoonmaakbedrijf Concreet Hygiëne uit Harderwijk is eigenaar van het ISO 22000 certificaat.  ‘Voor ons is het certificaat een bevestiging van vakmanschap. Maar voor de bedrijven waar wij werken is het de zekerheid van betrouwbaarheid in een van de meest cruciale aspecten van hun productieproces, namelijk de hygiëne’, aldus Appie el Mourabit, eigenaar van het bedrijf.

Waarom wil men een ISO certificering?

‘Heel eenvoudig gezegd is de ISO 22000 certificering een bewijs van professionaliteit en een internationaal diploma van vakkundigheid’ zegt Jeroen Kamps. Hij is gedurende het hele traject van ISO normering de coach en beleidsmedewerker geweest. Appie el Mourabit vult aan. ‘Wij richten onze werkzaamheden al 11 jaar uitsluitend op voedselproducerende en of verwerkende bedrijven. Na de jarenlange ervaring met schoonmaak in die branche, was het behalen van de ISO certificering een logische volgende stap voor de ontwikkeling van Concreet Hygiëne. Nu, na twee jaar keihard werken is dat een feit’.

Appie el Mourabit met het ISO 22000 certificaatOp de vraag wat men zich voor moet stellen bij het behalen van zo’n certificaat, vertelt Jeroen:
‘Concreet Hygiëne maakt na de productie de bedrijfsruimte schoon. Net als vroeger reinigen wij heel grondig en secuur de gebruikte apparatuur, toebehoren en de omliggende ruimte tot en met plafond. Zodat er daarna opnieuw veilig geproduceerd kan worden. Alleen nu worden de werkzaamheden volgens een vast protocol gedaan. Waardoor je zeker weet dat er elke keer weer volgens de hoogst mogelijke norm gewerkt wordt. Hierdoor wordt tijdens de schoonmaakprocedure elk risico op restant vervuiling en of een bacteriële besmetting uitgesloten.
Vaak staat men er niet altijd bij stil, pas als er horror berichten in de media verschijnen, realiseert men zich dat er bedrijven c.q. andere mensen bezig zijn geweest met ons voedsel. Etenswaar dat wij bijna klakkeloos in ons winkelwagentje gooien en waarbij we zelden stilstaan hoe het in die verpakking is gekomen. Nu hoeft dat ook niet, lacht Jeroen, want gelukkig is alles goed geregeld hier in Nederland, er wordt niet op middeleeuwse wijze omgegaan met ons eten.’
Voor Concreet Hygiëne betekent een ISO keurmerk dat er voor elk bedrijf waar wij schoonmaken, een eigen protocol opgesteld is. Dat houdt in het verwoorden, tot in het kleinste detail, van de uit te voeren werkzaamheden.
Door stap voor stap de procedure te formuleren hebben we vast gesteld wat er gebeurd tijdens het schoonmaakproces. Daarbij wordt rekening gehouden met elk aspect en elke mogelijke calamiteit. Zo weten wij wat het eind resultaat moet zijn. Door dit zorgvuldig te documenteren kom je tot een standaard handleiding waarmee telkens weer gewerkt wordt’, vertelt Appie.
Tegelijkertijd speelde een proces van het door en door kneden en trainen van de schoonmaker(s). Dit is een belangrijk onderdeel omdat daarmee de ISO certificering staat of valt. Concreet Hygiëne heeft per bedrijf een goed geolied roulatie systeem opgebouwd van de schoonmakers, die in geval van vakantie en/of ziekte elkaars werkplek over kunnen nemen. Daarnaast krijgen de medewerkers twee keer per jaar cursus. Dan worden ze onder andere bijgespijkerd over persoonlijk- en voedsel veiligheid. Het zal duidelijk zijn dat het allemaal professionals zijn. Mede daardoor is er weinig verloop van personeel en daar zijn we trots op.

Is zo’n certificaat levenslang geldig?

Niks daarvan, reageert Appie, juist dan begint het pas. Bij elk bedrijf wordt heel strikt de vinger aan de pols gehouden. Heel regelmatig wordt gecontroleerd, vaak in samenwerking met de verantwoordelijke van het bedrijf, om zeker te weten dat de aandacht niet verslapt. Want uiteraard zijn er zeer steekproefsgewijs controles door ISO. En als er niet conform de norm gewerkt wordt verlies je het certificaat. Dat willen wij absoluut niet laten gebeuren. Stel je voor zeg, na twee jaar investeren! Wij hebben en houden de ultieme kwaliteitsnorm. Voor onszelf én voor onze klanten.

Waar staat de afkorting ISO voor?

Officieel staat de afkorting voor ‘International Organization for Standardization’, afkorten krijgen je dan ‘IOS’. Er is besloten om een universele afkorting te gebruiken, die werd afgeleid van het Griekse ‘ISOS’ dat ‘gelijk’ of ‘gelijkmatig’ betekent. Dus voor ieder aangesloten land in iedere taal geldt de afkorting ‘ISO’. De oorsprong van het ISO keurmerk ligt in 1938 toen Good Manufacturing Practices werd afgedwongen door de US Food and Drug Administration (FDA) De huidige ISO-norm werd ontwikkeld met als doel om een eenduidige, wereldwijde voedselveiligheidsnorm in het leven te roepen.