Kwaliteitsdienst

Concreet Hygiëne – Kwaliteitsdienst

De kwaliteitsdienst zorgt niet alleen voor een continue bewaking van het reinigingsproces. Hoewel dit wel haar belangrijkste taak is, zorgt de kwaliteitsdienst ook voor meer toegevoegde waarde bij de klant.

1. BRC, IFS, HACCP, Procedures

Kwaliteitssystemen zijn elementair in een voedsel producerend bedrijf. Deze systemen zijn ook aan onderhoud onderhevig. Concreet Hygiëne verzorgd het gehele hygiëneproces betreffende keurmerkinstanties en kwaliteitsregistraties. Onze klanten hebben hierdoor een grote voorsprong: Geen zorgen èn de hoogste status! op keurmerkniveau, dus minder audits.

2. Optimalisatie

De kwaliteitsdienst draagt bij aan het verbeteringsproces van de reinigingsprocedure. Veranderingen in het productieproces, nieuwe of vervangende machines vragen om doorlopend de reinigingsprocedure te monitoren. Aanpassingen op gebied van watertemperatuur, chemie of strategie blijven bepalend voor een verzekerd en optimaal reinigingsproces.

3. Advies

Concreets’ kwaliteitsdienst bedient haar klanten ook bij reinigingsprocessen waarbij Concreet Hygiëne niet daadwerkelijk schoonmaak uren levert. U kunt denken aan; dompelreiniging en CIP-systemen waarbij chemie, temperatuur, aard van vervuiling, afvoer, watercondities e.d. een belangrijke rol spelen.

4. Inspecties

Voedingsmiddelenproducenten die zelf het reinigingsproces organiseren kunnen gebruik maken van onze kwaliteitsdienst om een schoonmaakplan met bijbehorende checklisten op te stellen en een traject voor inspectie in te vullen. Omdat een (nieuw) traject staat of valt met de implementatie ervan worden deze trajecten altijd voor een bepaalde periode overeengekomen en ingevuld. Ook voor separate inspecties of eenmalige inspecties (en advies) is onze kwaliteitsdienst regelmatig op pad.

5. Controles

Het is belangrijk dat de onderdelen in het reinigingsproces die visueel moeilijk zijn waar te nemen en toch een cruciale rol spelen regelmatig te beoordelen. Zo controleren en beoordelen wij regelmatig concentraties van reinigingsmiddelen én reinigingsoplossingen. Evenzo worden ontsmettingsmiddelen en oplossingen regelmatig gecontroleerd op de werkzaamheid.

6. Microbiologie

Elk voedingsmiddelenbedrijf kent haar eigen aandachtspunten ten aanzien van micro organismen zoals Listeria en Salmonella. Elk organisme heeft zijn eigen optimale levensomstandigheden en voorkeur voor bepaalde voedingsbodem. De kwaliteitsdienst weet precies wat deze levensomstandigheden zijn en hoe die in het reinigingsproces het best geëlimineerd kunnen worden.