Microbiologie

Microbiologie en voedselveiligheid Microbiologie

De bacteriologie is een groot aspect van de voedselveiligheid. Onder ‘voedselveiligheid’ wordt verstaan: “De garantie dat voedsel geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de eindgebruiker wanneer het wordt bereid en gegeten, rekening houdend met het doel en de manier van de consumptie ervan”. Per jaar vinden er in Nederland naar schatting 200.000 tot 750.000 voedselincidenten plaats. Het ene voedselproduct loopt veel meer risico om besmet of verontreinigd te zijn dan het andere. Bekende bacteriën die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid zijn Listeria en Salmonella.