Listeria

Listeria, hysteria?

Listeria , met name de Listeria Monocytogenes, hoeft niet in grote hoeveelheden voor te komen om menig kwaliteitsmedewerker de schrik om het hart te laten slaan. Listeria wordt daarom ook wel als ‘hysteria’ genoemd. Listeria is een micro-organisme dat niet onderschat mag worden. Deze bacterie kan griepachtige verschijnselen veroorzaken. In sommige gevallen kunnen mensen er ernstig ziek van worden.

Het vakkundig onder controle houden van Listeria

In de voedselindustrie kan een goede hygiënepraktijk Listeria onder controle houden. Concreet Hygiëne heeft jarenlange ervaring met het realiseren van hygiënisch veilige omstandigheden in voedingsmiddelenbedrijven met zeer Listeria gevoelige omstandigheden.

Bij het onder controle houden van Listeria komt veel meer bij kijken dan alleen met een
ontsmettingsmiddel ontsmetten. Er is een strak  Bacteriaschoonmaakplan nodig, waarbij men oog heeft voor de afvalstromen binnen de organisatie, praktijkervaring en klimaatbeheersing. Maar ook de keuze en toepassing van reiniging- en ontsmettingsmiddelen, apparatuur en gedisciplineerde schoonmaakmedewerkers hebben grote invloed op de leefomstandigheden van micro-organismen zoals Listeria.

Er zijn relatief weinig bacteriën nodig om iemand ziek te maken. Concreet Hygiëne neemt graag uw onrust op het gebied van bacteriedruk van u over. Een voedselverwerkende organisatie richt zich eerst graag op haar primaire taak: Heerlijk, goed en veilig voedsel, verwerken en bereiden. Voor hygiëne, en alles wat daarmee te maken heeft, vertrouwt u voor een veilige en schone omgeving op Concreet Hygiëne.