Personeel

Voordat nieuwe medewerkers aan de slag gaan, krijgen zij een relevante cursus. Algemene en specifieke instructies worden hierbij verstrekt. Het deel van de werkzaamheden dat de nieuwe medewerker gaat doen kan hij/zij dan goed in het totale verband zetten. Dit geeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Medewerkers die al langer bij ons werken krijgen regelmatig vervolginstructies. Onderwerpen het gebied van reiniging, desinfectie, chemie, apparatuur, veiligheid en Arbo komen regelmatig aan de orde.

Voor klanten maken we maatgerichte trainingen die ingaan op specifieke wensen. Hierin kunnen we bijvoorbeeld op verschillende onderdelen dieper ingaan en op andere minder de nadruk leggen. Zo krijgen de belangrijkere onderdelen de juiste aandacht.

Het SNA-keurmerk logo sna

Concreet Hygiëne is in bezit van het SNA-keurmerk. Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400-1 en NEN 4400-2, Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid. Ondernemingen met het SNA-keurmerk zijn beoordeeld op hun verplichtingen uit arbeid, te weten:

  • De identificatie van de onderneming;
  • De aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting;
  • Loonbetaling niet in strijd met de Wet minimumloon (Wml);
  • Het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland;
  • Het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Bron: normeringarbeid

Personeel