Frank de Bok (Microbioloog) schrijft in de VMT (editie 2 2015) een artikel over ‘Listeriabeheersing anno 2015’. In dit artikel geeft hij uitleg over de beheersing van en de risico’s van Listeria monocytogenes in een product en in het productieproces.

De laatste tijd is er niet veel aandacht meer voor Listeria monocytogenes. En dat terwijl er jaarlijks meer dan 50 mensen wordt getroffen door deze bacterie. In 2013 overleden 8 mensen aan de infectie, in 2012 was dit hetzelfde geval.

In de Europese wetgeving zijn al tien jaar geleden criteria vastgelegd waarin producenten van risicovolle levensmiddelen verplicht worden zelf meer te doen om problemen te voorkomen met Listeria monocytogenes. Toch voldoen veel producenten nog niet aan de wettelijke eisen.

De interpretatie van de wetgeving betreffende Listeria monocytogenes is niet eenvoudig waardoor producenten niet goed weten wat er van ze wordt verwacht. Het komt er op neer dat producenten van levensmiddelen zich bewust moeten zijn van de risico’s die levensmiddelen met zich mee kunnen brengen. Ze moeten aan kunnen tonen dat zij die risico’s beheersen om de hygiëne te waarborgen.

Om dit te waarborgen moet een risicobeheersplan opgesteld worden. Ter bevestiging dat de risico’s beheerst worden dienen controles uitgevoerd te worden in de vorm van analyses. Om gevaarlijk hoge aantallen van Listeria te voorkomen zijn criteria opgenomen in Verordening (EG) Nr. 2073/2005.

Verder stelt de verordening dat de verwerkingsruimtes en uitrusting onderzocht dienen te worden op aanwezigheid van Listeria monocytogenes maar aan de wijze waarop dit onderzocht moet worden zijn geen verdere eisen gesteld in de verordening

Concreet Hygiëne heeft jarenlange ervaring met het realiseren van hygiënisch veilige omstandigheden in de voedingsmiddelenindustrie met zeer Listeria gevoelige omstandigheden. Concreet Hygiëne neemt graag uw onrust op het gebied van bacteriedruk van u over. Een voedselverwerkende organisatie richt zich eerst graag op haar primaire taak: Heerlijk, goed en veilig voedsel, verwerken en bereiden. Voor hygiëne, en alles wat daarmee te maken heeft, vertrouwt u voor een veilige en schone omgeving op Concreet Hygiëne.

listeria